Gümrük ihalelerine ait yeni düzenleme

“Ticaret Bakanlığı Gümrükler Koruma Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü Hususunun (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere Ait Yordam ve Esaslar”a dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, kelam konusu kapsamda yapılacak ihalelerde “belli istekliler ortasında ihale usulü” ya da “pazarlık usulü” kullanılacak.

Belli istekliler ortasında ihale yordamı, satın alınacak mal yahut hizmetin uzmanlık ve ileri teknoloji gerektirmesi, yapılacak işin yahut satın alınacak mal, hizmet yahut sistem ile ulusal menfaat ve güvenliğin gerektirdiği durumlarda ve/veya araştırma-geliştirme projelerinin gerçekleştirilmesinde ve standardizasyonun sağlanmasında uygulanacak.

Ani ve beklenmeyen olayların, güvenlik ve istihbaratla ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin acele olarak yapılmasının zarurî olması, mal yahut hizmetin özgün nitelikte yahut karmaşık olması üzere durumlarda pazarlık yordamı kullanılabilecek.

YURT DIŞI MENŞELİ MAL VE HİZMET ALIMINA AİT ESASLAR

İdare kimi durumlarda da “doğrudan temin” metoduyla alım gerçekleştirebilecek.

Yurt dışından her türlü mal ve hizmet alımı ise akreditif açılmak suretiyle ödeme, mal mukabili ödeme ve peşin ödemeyle yapılabilecek.

Bu metot ve asılların yürürlüğe girmesiyle hususa ait daha evvel yayımlanmış Bakanlar Şurası kararı da yürürlükten kaldırıldı. Buna nazaran, kelam konusu Bakanlar Konseyi kararı ile yürürlüğe konulan temeller kapsamında ilan edilerek duyurulmuş yahut kontrata bağlanmış ihale ve/veya alım süreçleri, kelam konusu asıllarda belirtilen kararlara nazaran sonuçlandırılacak.

Söz konusu temeller kapsamında ihalesi yapılan mal ve hizmet alımlarına ait Türk lirası üzerinden yapılan kontratlar, 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile yürürlüğe konulan “4735 sayılı Kamu İhale Mukaveleleri Kanunu’nun Süreksiz 6’ncı Unsurunun Uygulanmasına Ait Esaslar” doğrultusunda feshedilebilecek.

KAYNAK: AA