Rekabet Heyeti, Ay-mar Ltd. Şti’nin 25 mağazasının devranı için onay verdi

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya nazaran, şura, Ay-mar Ticaret Ltd. Şti’nin Trabzon ve Giresun’da bulunan 25 mağazasının kiracılık haklarının ve sabit değerlerinin Migros Ticaret AŞ tarafından devralınmasına ait sonuncu incelemeyi tamamladı.

Nihai inceleme sürecinde, kelam konusu sürecin ilgili teşebbüsün hakim duruma gelmesine ve böylelikle rekabetin değerli ölçüde azaltılmasına yol açıp açmayacağı araştırıldı.

Dosyanın müzakeresi sonucunda, devralınma sürecinin, Rekabet Heyetinden Müsaade Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Bildiri kapsamında müsaadeye tabi olduğuna ve süreç sonucunda faal rekabetin değerli ölçüde azaltılmasının kelam konusu olmaması nedeniyle sürece müsaade verilmesine karar verildi.

KAYNAK: AA