Sıhhat çalışanları 2 gün iş bırakacak

Genel Sağlık-İş üyesi sıhhat çalışanları 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde 2 gün iş bırakma aksiyonu gerçekleştirecek. Sıhhat alanında yaşanan şiddet ve özlük haklarından yoksun kalmaya dikkat çekmek için yapılan iş bırakma aksiyonu için Genel Sağlık-İş Genel Lideri Derya Uğur, “Performans sistemi üzerinden yapılan kalem oyunları ile sıhhat çalışanlarının ekonomik ve özlük hakları iyileştir‘miş’ üzere yapılmış; aslında hiçbir güzelleştirme yapılma’mış’tır” dedi.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine nazaran; iş bırakma hareketi nedeniyle hastalara nöbet tertibinde hizmet verileceğini açıklayan Dr. Derya Uğur, “Acil hastalar, diyaliz hastaları, hamileler, kanser hastaları, ağır bakım hastalarının bakımı aksamayacak” dedi.

Uğur, iş bırakma aksiyonunun münasebetlerini şöyle açıkladı:

“Yoğun ve fedakâr bir formda sıhhat hizmetinin, aktif, verimli ve kesintisiz olarak sunulmasını gerçekleştirmek üzere vazifelerini yapmakta olan sıhhat çalışanları, siyasi iktidarın kusurlu karar ve stratejileri nedeniyle özlük haklarından yoksun kalmakta, sıhhat çalışanlarına şiddet her geçen gün artmakta, sıhhat çalışanlarının, vazifelerini huzur ve işyeri barışı ile sürdürmeleri imkânsız hale getirilmektedir.

Sağlık işçilerini maksat alan fizikî ve ruhsal akınların gün geçtikçe artış göstermesi, hem mesleksel saygınlığı yerle bir etmekte hem de sıhhat işçilerinin huzurlu bir çalışma ortamında vazifelerini icra etmelerinin önünde büyük bir sorun oluşturmaktadır.

SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI CAYDIRICI DEĞİL

Sağlık çalışanları, ‘sağlıkta şiddetin’ azalması için farkındalık oluşturulmasını, caydırıcı ceza kararları içeren kanun hususları ihdas edilmesini, yıllardır hasretle beklemektedir. Lakin siyasi iktidar tarafından, bu hususta gerçekçi hiçbir aksiyonda bulunulmamaktadır. İhdas edilen kanun unsurları, ‘sağlıkta şiddetin’ önlenmesini sağlamak bakımından yetersiz kalmakta, ‘caydırıcılık’ ögesi sağlanamamakta, ama kamuoyu nezdinde, ‘çıkarılan yeni düzenlemelerle’ sıhhatte şiddetin önlendiği konusunda algı yaratılmaya çalışılmaktadır.

‘MİŞ’ ÜZERE GÜZELLEŞTİRME YAPILDI

Nitelikli sıhhat hizmeti sunma emelinde olan sıhhat çalışanları, gösterdikleri fedakarlığın maddi karşılığını da alamamakta, her geçen gün berbata giden ekonomik tertipte, sıhhat çalışanlarının adeta açlık hududunda yaşamasına göz yumulmaktadır. Performans sistemi üzerinden yapılan kalem oyunları ile sıhhat çalışanlarının ekonomik ve özlük hakları iyileştir’miş’ üzere yapılmış; aslında hiçbir düzgünleştirme yapılma’mış’tır.”